Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 2013
- webcast

Nuorten myrkytykset – huolesta toiminnaksi

Aika:        keskiviikkona 25.9.2013, klo 9.00–16.00

Paikka:    Säätytalo, sali 15, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki

Tavoite: Foorumissa tarkastellaan nuorten tahallisia ja tahattomia myrkytyksiä, tarjotaan ajankohtaista tietoa ilmiöstä ja sen piirteistä sekä käytännön keinoja eri toimijoille ongelmaan tarttumiseksi. Nuorten myrkytykset aiheutuvat yleisimmin huumaus- ja lääkeaineista sekä alkoholista. Myrkytykset ovat nuorten toiseksi yleisin tapaturmaisten kuolemien syy. Foorumi tukee Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman toimeenpanoa sekä lisää toimijoiden vuorovaikutusta ja verkottumista.

Kenelle: Kaikki lasten ja nuorten turvallisuuden puolesta työtä tekevät eri alojen toimijat ja päättäjät kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla: valtionhallinto, pelastusalueet, poliisi, aluehallintoviranomaiset, eri sektoreiden kuntatoimijat esimerkiksi nuoriso-, kulttuuri-, sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi, järjestöt, seurakunnat ja oppilaitokset sekä alan tutkijat.

III lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumin esitykset

Klo  
  Aamupäivän puheenjohtaja: pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
9.00 Aamukahvi
9.30 Tervetuloa foorumiin!
peruspalveluministeri Susanna Huovinen
9.45
Nuorten myrkytykset Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman silmin
kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
10.00 Nuorten myrkytykset ilmiönä
Puheenvuoroja kommentoi THL:n blogissa Puolimatkan koulun 9. luokka
  Nuorten myrkytyskuolemat  – aihetta huoleen
emeritusprofessori Erkki Vuori
  Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta
erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Nuori voi pahoin – arkea terveydenhuollossa
ylilääkäri Elina Hermanson, Helsingin koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
11.15 Lounas (omakustanteinen)
12.30
Jos ehkäisisimme jo ennalta
  Päihteet nuoruudessa  – riskit, haitat ja vähentämisen keinot
erikoissuunnittelija Markku Soikkeli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen (lataa PDF)
ylilääkäri Päivi Santalahti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
13.30 Kahvi ja verkottumista
14.10
Miten ottaa koppi, kun jo huolia
  Päihteitä käyttävän nuoren hoito- ja palvelupolku
sairaanhoitaja Saara Räsänen, Lastenklinikka, HUS
  Matalan kynnyksen palvelut motivoimaan nuorta
nuorten päihdetyön päällikkö Raimo Tuohimetsä, Helsingin kaupunki
  Vertaistoiminnasta apua monessa
kehittämiskoordinaattori Mika Mikkonen, Helsingin Vinkki, A-klinikkasäätiö
16.00 Foorumi päättyy

Ohjelma

III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumin ohjelma (pdf 417 kt)

Järjestäjät:

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Alkoholiohjelman kanssa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Laura Kolehmainen, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
puh. 029 524 7422

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma yhteistyössä Alkoholiohjelman kanssa toivottavat teidät tervetulleeksi.

Kari Paaso
Johtaja
Sosiaali- ja terveysministeriö

Pirjo Lillsunde
Tapaturmien ehkäisyn yksikön päällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mirjam Kalland
Kansallisen ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja, pääsihteeri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Jaana Markkula
Kehittämispäällikkö
Alkoholiohjelma
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos