Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen etenemisestä


28.10.2014 klo 9.00–15.30
OHJELMA

9.30 Seminaarin avaus, johtaja Hannu Sirén

10.00 Tilannekatsaus korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi –palvelun
käyttöönottoon ja kehittämiseen

opetusneuvos Ritva Sammalkivi ja erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus

Kommenttipuheenvuoroja
* Annakaisa Tikkinen, Suomen Lukiolaisten liitto ry
* opintoasiainpäällikkö Janne Santala, Satakunnan ammattikorkeakoulu
* opinto-ohjaaja, Armi Nurmi, Salon lukio

Keskustelu

12.15 Opiskelijavalintojen uudistuksen toisen vaiheen säädösmuutoksia
ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Toisen vaiheen toteutus: yhteiset käytännöt ja mitä uutta opintopolkuun?
Erityisasiantuntija Ulla Lehtonen, Opetushallitus

Keskustelu

14.00 Valintojen kehittämisnäkymiä
* Ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
Erityisasiantuntija Sirkku Kupiainen, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto

* Vaihtoehto pääsykokeelle: MOOC valintamekanismina HY:n tietojenkäsittelytieteessä
Yliopistonlehtori, opintoesimies Jaakko Kurhila, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Helsingin
yliopisto

* Arenen opiskelijavalintaprojektin valintaperustesuositukset
Rehtori Petteri Ikonen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

* 40 vuotta diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaa
Hakijapalveluiden päällikkö Milla Vaisto-Oinonen
ja keskustelua

15.30 Seminaarin yhteenveto, johtaja Hannu Sirén

Lisämateriaali Sirkku Kupiainen (PDF)