Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari
21.-22.11.2011


OHJELMA


Tervetuloa Musiikkitaloon

Rehtori Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akatemia

 
Askelmerkit osaavimmaksi kansakunnaksi 2020
Opetusministeri Jukka Gustafsson

Yliopistojen rahoitusmalliehdotuksen esittely ja luovutus

Johtaja Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusministeri Jukka Gustafsson

 

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen
Anita Lehikoinen, OPM

 

Kommenttipuheenvuorot:
rehtori
Lauri Lajunen
, Suomen yliopistot UNIFI ry
ja

 

puheenjohtaja
Katri Korolainen-Virkaj
ärvi, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
KeskusteluAmmattikorkeakoulu-uudistuksen eteneminen

Johtaja Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Rehtori Henrik Wolff,
Arcada - Nylands svenska yrkesh
ögskola


toimitusjohtaja Tapio Huttula, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy


hallituksen jäsen Timo Pieti, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry